Feste av fletter på hetten

Da var siste krampen på hetten ferdig etter at den egentlig ble liggende i en haug på klippebordet i lang tid.

Satte på flettene bak på hetten.

Hver flette måler ca 19 cm inkl 2,5 cm med dusk. Man vet ikke om flettene har vært like lange siden det er bare på den ene siden den er intakt.

Fletten sitter ca 10 inn fra bakkanten og ca 24 cm fra toppsømmen

fletter skjolehamnd.jpg